ELEKTROPLANOWANIE zostało opracowane przez naszą firmę dla potrzeb elektryków jak i projektantów. Fachowcom ma pomóc w doborze oczekiwań klienta, natomiast samego klienta ma uzmysłowić jakie są możliwości i jak jest rozbudowane pojęcie elektryki. Korzystając z innych broszur wspomagających elektryków różnych firm, postanowiliśmy wydać pomoc profesjonalną i tak ukazało się „ELEKTROPLANOWANIE – budynek mieszkalny i wielorodzinny”, który może być wykorzystywany dla mieszkań i innych małych obiektów dla celów bytowych.

ELEKTROPLANOWANIE – jak bardzo jest potrzebne?

Przed rozpoczęciem prac związanych z tworzeniem lub modernizacją instalacji elektrycznej należy sprawdzić ile urządzeń elektrycznych jest używanych w Państwa domu oraz jakie są ich funkcje w poszczególnych pomieszczeniach. Omówcie to z instalatorem lub projektantem, który zaprezentuje wzory osprzętu, doradzi rozwiązania techniczne i udzieli pomocy w projektowaniu.

W najbliższym czasie ukaże się „ELEKTROPLANOWANIE – dla Hoteli i Gastronomi” oraz „ELEKTROPLANOWANIE dla Szpitali i Zakładów Opieki Zdrowotnej”. Nasz konspekt z pewnością uzmysłowi Klientowi złożoność problemu instalacji elektrycznej oraz sposoby rozwiązań technicznych, które są dostępne na rynku. Ponieważ wiele razy spotkaliśmy się z tym, iż u inwestorów, których było stać i z pewnością wybraliby instalację elektryczną na wysokim standardzie zainstalowaną mieli instalacje poniżej obowiązujących standardów. Przyczyną takiej sytuacji było brak wiedzy elektryka lub projektanta o wymaganiach inwestora oraz brak wiedzy inwestora o obowiązujących rozwiązaniach technicznych.

Współczesna instalacja powinna spełniać wiele istotnych funkcji więc wymaga starannego zaprojektowania. Niezawodną pomocą przy jej projektowaniu będzie stosowanie podstawowych zasad. Prawidłowa ocena ilości i rozmieszczenia gniazd wtynkowych jest bardzo ważna. Przygotowując projekt sieci należy również wziąć pod uwagę możliwości jej ewentualnej zmiany lub rozbudowy bez konieczności rozkuwania i niszczenia ścian. Najlepiej w każdym pokoju zaplanować okrężny przewód do zasilania gniazd wtykowych. W niektóre puszki podtynkowe zamontować gniazda, a pozostałe zamknąć pokrywami zamaskowanymi farbą lub tapetą. Dzięki temu, potrzebne w przyszłości dodatkowe gniazda będzie można łatwo zainstalować.

Dzieci bawią się wszędzie więc trzeba przewidzieć gniazda z odpowiednią ochroną nie tylko w ich pokoju. Podstawowa instalacja elektryczna nie spełnia zbyt wysokich wymagań. Przy jej pomocy można tylko wyłączać światło i posiadać kilka gniazd wtykowych. Warto więc przygotować bardziej rozbudowaną i nowoczesną instalację. Dobierając instalację „na miarę”, spełniającą swoje zadania można obniżyć końcowe jej koszty o 10 – 12%. Zawsze powinno się przewidzieć wielożyłowy przewód magistralny, aby w przyszłości móc wykorzystać wiele różnych funkcji oferowanych przez instalację Instabus. Przezorne ułożenie przewodów magistralnych, eliminuje przyszłe problemy związane z uruchamianiem takiej instalacji.

Nawet wprowadzając się do nowego domu możemy łatwo naprawić to, co zostało pominięte podczas planowania. Później, rok po roku, będzie można ją rozbudowywać dostosowując do zmieniających się potrzeb. Dzięki systemowi magistralnemu będzie można w różnych miejscach tworzyć tanim kosztem „wyspy nowoczesnych rozwiązań”’

ZOBACZ WSZYSTKIE NASZE USŁUGI